Papenvoort 1b  5663 AC  Geldrop

Praktijknummer
040 - 2867160
toets 1 (Spoed)
toets 2 (Recept)
toets 3 (Assistente)

Praktijkinformatie

 

Spoedgevallen

Bij levensbedreigende situaties belt u 112.

Bij spoedeisende problemen op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur kunt u bellen op ons praktijknummer 040 – 2867160 en kies daarna optie 1.

Tijdens avond-, nacht- en weekenduren belt u de Huisartsenposten Oost-Brabant op tel. 088-8765151. Deze is gevestigd in het St. Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis.

 

Openingstijden

De praktijk is op maandag t/m vrijdag geopend van
08.00 – 17.00 uur.

Tussen 12:30 – 13:30 uur is de praktijk gesloten i.v.m. lunchpauze en overleg. U kunt ons voor spoedgevallen bereiken via ons telefoonnummer.

 

Spreekuur

Afsprakenspreekuur

Het spreekuur met is uitsluitend volgens afspraak. Afspraken worden bij voorkeur telefonisch tussen 08:00 – 10:15 uur en 14:00 – 15:30 uur gemaakt.
Om het spreekuur goed in te kunnen plannen, zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Per afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Als u meer dan één klacht wilt bespreken of denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan van tevoren met de assistente overleggen. Zij kan dan indien nodig een dubbele afspraak maken.

U kunt ons ook een verzoek voor een afspraak via de email sturen op info@huisartsenpraktijkpapenvoort.nl. Graag dan in uw email vermelden wat uw klachten zijn. U ontvangt van ons een afspraaktijd via de email terug.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen aan de huisarts kunt u bij de assistente een telefonisch consult aanvragen. Uw vraag zal met de huisarts worden overlegd. U kunt dan na 14:00 uur hier over terugbellen.  Zo nodig zal de huisarts u zelf voor 14:00 uur terugbellen op het door u opgegeven telefoonnummer.

Assistente spreekuur

Op afspraak kunt u bij onze assistentes terecht voor:

Op verzoek van de huisarts kan de assistente ook  een hartfilmpje of een  vaatonderzoek verrichten.

Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuner houdt, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, zelfstandig spreekuur voor patiënten met:

Huisbezoek

Als u door ziekte of een beperking niet in staat bent naar de praktijk te komen, dan kunt u tussen 08:00 uur en 10:15 uur een huisbezoek aanvragen. In alle andere gevallen ontvangen wij u bij voorkeur op het spreekuur in de praktijk. Daar zijn meer mogelijkheden om u optimaal te onderzoeken.

 

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten bieden wij u enkele mogelijkheden:

Herhaalrecepten aangevraagd voor 12:00 uur kunt u dezelfde werkdag na 15:00 uur ophalen bij apotheek Coevering of apotheek Papenvoort. Herhaalrecepten aangevraagd na 12:00 uur kunt de volgende werkdag na 10:00 uur ophalen bij apotheek Coevering of apotheek Papenvoort. Herhaalrecepten aangevraagd bij overige apotheken in Geldrop kunt u afhalen na twee werkdagen.

 

Urineonderzoek

U kunt tot 10.00 uur uw ochtendurine langs brengen voor onderzoek op blaasontsteking. Voorzie het potje van uw naam en geboortedatum en vul het bijbehorende vragenlijstje bij de assistente in. Voor een betrouwbaar onderzoek is het van belang dat de urine binnen 2 uur gebracht wordt.