Nieuws

 • Vanaf 27 november 2023 is dokter Beelen met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof wordt zij vervangen door dokter Emmen.

   

 • Gemeente Geldrop-Mierlo heeft vanaf nu ook één informatiepunt op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor senioren. Met als doel: senioren en hun familie, mantelzorgers en doorverwijzers uit Geldrop-Mierlo zo goed mogelijk ondersteunen om langer prettig, veilig en zelfstandig thuis te wonen.

  U vindt Langer Thuis Wijzer in de Weeffabriek in Geldrop op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.

  We zijn super trots op dit initiatief van Anna Ouderenzorg, Wooninc. en Vitalis. Samen met de partners Woonbedrijf, Stroomz, Savant Zorg en andere partners in Onze Wegwijzer helpt Langer Thuis Wijzer senioren in Geldrop-Mierlo met hun vragen over welzijn, wonen en zorg.

  Klik hier voor de folder.

 • Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

  Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

  Klik hier voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/coronaprik-praktische-informatie

  Verder kunt u ook hier veel info vinden: https://mijnvraagovercorona.nl/

  Rijksoverheid - Wikipedia