« terug naar vorige pagina

Zelfmetingen

Uw huisarts kan u vragen om thuis metingen uit te voeren en deze door te geven via MijnGezondheid.net Uw zorgverlener zal dan deze optie voor u aan zetten in MijnGezondheid.net

Op dit moment worden de volgende metingen ondersteund:
– Systolische bloeddruk (bovendruk)
– Diastolische bloeddruk (onderdruk)
– Hartfrequentie
– Gewicht
– Diverse bloedglucose metingen

 

Stappen zelfmetingen doorgeven via MijnGezondheid.net (MGn):

Stap 1: Log in op MGn.

Stap 2: Klik op de tegel  ‘Eigen metingen delen en bekijken’.

Deze wordt pas zichtbaar wanneer de functionaliteit ‘zelfmetingen’ is aangezet door uw zorgverlener.

Stap 3: Klik op nieuwe zelfmeting delen.

Stap 4: Kies type meting.

Stap 5: Voer de meting in met datum en tijd.

Stap 6: Klik op meting delen.